Nakaz Zapłaty? Co dalej?

W przypadku jeśli dostaną Państwo Nakaz Zapłaty, Wyrok, zawiadomienie o rozprawie, czy inne pismo z Sądu, należy pamiętać, że jest to właściwie ostatni moment, aby wyegzekwować swoje prawa i skontaktować się ze Stowarzyszeniem.

W nakazie zapłaty Sądy wskazuję pozwanym, że w przypadku kiedy nie zgadzamy się z jego treścią – należy wnieść sprzeciw do sądu. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu (art. 503 § 1 i § 2 kpc.) – czyli jego uprawomocnienie i możliwość wszczęcia egzekucji komorniczej, bez względu na częściową spłatę zadłużenia przez dłużnika.

Szczególną uwagę należy zwrócić na termin do wniesienia sprzeciwu, który wynosi dwa tygodnie, albowiem sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu podlega odrzuceniu i wówczas nakaz zapłaty po upływie określonego czasu uprawomocnia się.

Prawidłowo złożony sprzeciw tzn. w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia, powoduje, że nakaz zapłaty traci moc, a sąd wyznacza rozprawę w celu rozpoznania sprawy. Sąd wyrokiem rozstrzyga zasadność żądania powoda, a w przypadku gdy powództwo, na skutek wniesienia sprzeciwu okazało się bezzasadne.

Także w przypadku nieotrzymania wcześniej z Sądu Nakazu Zapłaty, na podstawie którego komornik dokona wszczęcia egzekucji należy niezwłocznie zgłosić się do Stowarzyszenia. Nasi prawnicy sporządzą za Państwa wszelkie odwołania i pisma sądowe. Termin w tym wypadku wynosi 7 dni od otrzymania zawiadomienia od komornika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń