POZEW z NAKAZEM ZAPŁATY od wielkiej firmy windykacyjnej? Jak się bronić?

OSTRZEŻENIE:

Na wstępie słowo ostrzeżenia – Stowarzyszenie każdego dnia otrzymuje od Państwa informacje, że pomimo tego, że mieliście Państwo sprawę wygrać, Sąd odrzucił Wasz sprzeciw. Dzieje się tak, ponieważ dłużnicy, którzy próbują działać w Sądzie na własną rękę i składają sprzeciwy od nakazów zapłat, zamiast wygrać, dowiadują się, że zostały one odrzucone. Dzieje się tak, ponieważ przepisy w tej materii są bardzo restrykcyjne, zaś wielkie korporacje, żerując na ich nieznajomości przez obywateli wykorzystują swoją pozycje, egzekwując nienależne często długi.

Dlatego jeśli nie jesteście Państwo pewni, jak złożyć sprzeciwod nakazu zapłaty, zgłoście się do Stowarzyszenia w celu otrzymania darmowej pomocy. (zakładka KONTAKT)

Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo działać na własną rękę należy pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach:

JAKI JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE ODWOŁANIA?

Po pierwsze – wydanie Nakazu Zapłaty nie jest równoznaczne z tym, że dług trzeba spłacić. Nakazy Zapłaty Sądy wydają w dużym uproszczeniu „z automatu” – ale dają pozwanemu 14 dniowy termin na wyrażenie stanowiska w sprawie, jeśli pozwany złoży sprzeciw, czy udowodni, że roszczenie nie jest wymagalne, taki Nakaz traci moc.

Jeśli uważasz, że dług jest nienależny i chcesz uniknąć zapłaty, jesteś zobowiązany złożyć sprzeciw od nakazu w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. Odpowiedni formularz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Można go też otrzymać w biurze podawczym sądu.

JAK SFORMUŁOWAĆ SPRZECIW?

Na formularzu trzeba podać swoje dane oraz wskazać powoda, a także sygnaturę sprawy. Bywają sytuacje, w których formularz nie będzie obowiązkowy, jednak  w praktyce nie zaszkodzi nam jeśli złożymy sprzeciw na formularzu nawet w sytuacji, gdy nie mamy takiego obowiązku. Taki sprzeciw spełnia wszystkie wymagania formalne. Inaczej będzie gdy napiszemy sprzeciw w formie tradycyjnej, a należało złożyć go na formularzu. Sąd wówczas wezwie nas do złożenia sprzeciwu na formularzu.  Jeśli tego nie zrobimy – sprzeciw zostanie odrzucony a termin na jego złożenie przepadnie bezpowrotnie.

W piśmie należy podnieść wszelkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.

Innymi słowy pozwany będzie musiał zamieścić w treści sprzeciwu wszystko to, co może doprowadzić do oddalenia lub odrzucenia pozwu. Jeśli dysponujemy w sprawie dowodami – należy je również załączyć.

Z naszego doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach można skutecznie uchylić się od obowiązku zapłaty. Najważniejsze, żeby dokładnie przeanalizować dokumentację, wykorzystać swoje uprawnienia obywatelskie  i postawić prawidłowe zarzuty w procesie.

CO DALEJ?

Pamiętaj, że pismo procesowe wraz z załącznikami musisz przesłać do Sądu przesyłką poleconą w dwóch kopiach!

W przeciwnym wypadku sprawa wydłuży swój bieg, a w najgorszym przypadku przegrasz sprawę ze względu na aspekty formalne.

Złożony prawidłowo sprzeciw Sąd rozpozna i podejmie dalsze decyzje w sprawie.

Nie martw się – na pewno otrzymasz pismo o dalszych losach Twojego postępowania, z reguły rozpoznanie pisma w takich sprawach wynosi ok 2-3 miesięcy, należy więc uzbroić się w cierpliwość

PAMIĘTAJ, KAŻDY DZIEŃ DZIAŁA NA KORZYŚĆ WINDYKATORA!

Jeśli potrzebujesz pomocy – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń