TERMINY PRZEDAWNIEŃ – jak je obliczyć?

Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik, poręczyciel lub gwarant mogą odmówić zapłaty. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani wydłużane w umowie.

Z przepisu art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego wynika, że po upływie określonego w ustawie terminu, ten przeciwko komu kieruje się roszczenie, czyli tzw dłużnik, może uchylić się od jego zaspokojenia. Aby uchylić się od zaspokojenia należy poinformować wierzyciela o upływie terminu przedawnienia roszczenia i odmowie spełnienia świadczenia – realizowane jest to w ramach podniesienia zarzutu przedawnienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą terminy, w jakich dochodzi do przedawnienia roszczeń w poszczególnych sprawach:

Rodzaj zadłużenia Po jakim czasie  dług ulega przedawnieniu
Zadłużenie w koncie tzw. „debet” 2 lata. – liczone od dnia wypowiedzenia umowy debetu.
kredyt/pożyczka 3 lata – liczone od dnia, kiedy przypadał termin spłaty ostatniej raty.
zadłużenie na karcie kredytowej 2 lata – od dnia wypowiedzenia umowy
usługi telekomunikacyjne 2 lata
Podatki Co do zasady 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Lub 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (czyli doręczenia decyzji o wymiarze podatku)

długi spadkowe Liczone wg. Powyższego schematu, upływ czasu liczymy tak samo jak dla pierwotnego dłużnika!
Sprawy w których wydano i DORĘCZONO Nakaz Zapłaty lub Wyrok 10 lat
mandaty 2 lata
Długi wobec ZUSu (składki) 10 lat
roszczenia z umowy sprzedaży 2 lata
zadłużenie z tytułu czynszu 3 lata

Zgodnie z art. 120 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Chodzi tutaj o sytuacje w których dochodzenie danego roszczenia jest możliwe na drodze sądowej. Innymi słowy chodzi o dzień w którym dłużnik powinien lub może już spełnić świadczenie. Nie zawsze będzie to termin zawarcia umowy.

Samo ustalenie początku biegu terminu przedawnienia nie oznacza jeszcze, że będzie możliwe oznaczenie momentu, w którym roszczenie przedawniło się. Konieczne jest bowiem również ustalenie, czy w międzyczasie nie doszło do zawieszenia lub przerwania biegu, a tym zajmą się w Państwa imieniu nasi prawnicy.

Powyższa tabelka ma jedynie charakter ogólny, należy pamiętać, że każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, więc jeśli doręczono Państwu dokumenty w sprawie z Sądu,aby złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty mamy jedynie 14 dni od dnia odbioru NAKAZU ZAPŁATY.

Warto pamiętać, że jeśli odwołamy się w błędny sposób, możemy przegrać sprawę już na początku, dlatego nie należy ryzykować, a sprawę należy powierzyć profesjonalistom. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej pomocy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń